DUYURULAR :
BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ PROJESİ

BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ PROJESİ


BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ PROJESİ

Sosyal yardım alanında "reform" niteliği taşıyan ve SYDGM tarafından hâlihazırda yürütülen "Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi" ile sosyal yardım alanının temel problemi olarak gösterilen sağlıklı işleyen ortak veri tabanı eksikliği giderilerek kurumsal bir sosyal yardım sisteminin alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanan 2006-2010 dönemi Eylem Planında da "Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri" adıyla bir eylem öngörülmüştür.

Söz konusu eylemde sorumlu kuruluş olarak SYDGM belirlenmiş ve adı geçen eylemin hayata geçirilmesi görevi SYDGM"ye verilmiştir.

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesinin hayata geçmesi ile birlikte;

  • Sosyal yardım veren kurumlar arasında etkin eşgüdüm sağlanarak işlevsel anlamda tek çatı (ortak kullanılacak veri tabanı oluşturulması ile hizmetlerin eşgüdüm içinde yürütülmesi) sağlanacak,
  • Ülkemizin "Yoksulluk (Sosyal Yardım) Haritası" çıkarılacaktır,
  • Sosyal yardım yararlanıcılarına ait sağlıklı bir veri tabanına kavuşulacak,
  • Sosyal yardımlardan mükerrer yararlanmanın önüne geçilecek,
  • Sosyal yardım hizmetlerinin sunumunda hane yaklaşımına geçilerek, ulaşılamayan yoksul kesimlere ulaşılacak, ihtiyaç sahibi aileler yakından izlenecek ve ihtiyaçları zamanında karşılanacak,
  • Oluşturulacak tek başvuru formu ile hizmetlerde standardizasyon sağlanacak,
  • Sosyal yardım hizmetlerinin sunumunda bilgi teknolojileri kullanılarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacak, yardıma ulaşma süreci kısaltılacaktır.

Bu kapsamda TÜBİTAK ile SYDGM arasında projenin birlikte yürütülmesi için 5 Aralık 2008 tarihinde ön protokol imzalanmıştır. TÜBİTAK tarafından projenin bilgi işlem altyapısının hazırlanması çalışmalarına ve süreçlerin tanımlanması işlemlerine başlanmıştır. SYDGM ve TÜBİTAK tarafından hazırlanan ön fizibilite raporuna göre proje bütçesi yaklaşık olarak 15.835.000 TL"dir. Söz konusu kaynağın 3 yıl içerisinde kullanılması planlanmakta olup 2009 yılı yatırım programı için 5.835.000 TL kaynak DPT tarafından ayrılmıştır.

 

 

SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK PUANLAMA FORMÜLÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Projenin amacı, oluşturulacak bir puanlama formülü ile sosyal yardım ve proje desteklerinden yararlanacak vatandaşların objektif kriterlere göre belirlenmesi ve böylelikle haksız yararlanmaların önüne geçilmesidir.

Proje ile her bir sosyal yardım türünden yararlanma kriterleri (muhtaçlık kriteri) oluşturularak hak sahiplerinin söz konusu kriterler çerçevesinde belirlenmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu proje TÜBİTAK ile işbirliği içinde yürütülmektedir.. Gelinen aşamada SYDGM tarafından proje formatı hazırlanarak yapılması gereken çalışmalar ayrıntılı olarak tanımlanmış olup; TÜBİTAK tarafından da geniş bir akademisyen kadrosuyla çalışmalara başlanmıştır. Projenin 12 aylık sürede tamamlanması; değişkenlerin tespit edilmesi, modellerin ortaya konulması ve saha çalışmaları ile söz konusu modellerin sınanarak 18 ay sonunda formülün kullanılabilir hale getirilmesi düşünülmektedir.

Puanlama formülünün elde edilerek Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesine entegre edilmesi ile birlikte;

  • Sosyal yardım yararlanıcıları daha objektif kriterlere göre tespit edilecek,
  • Haksız yararlanmaların önüne geçilecek,
  • Kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına olanak sağlanacaktır.

 

 

ALO SOSYAL YARDIM HATTI PROJESİ

Sosyal yardım yararlanıcılarının sosyoekonomik ve kişisel özelliklerine bakıldığında bunların genellikle eğitim, kültür ve maddi yönden toplumun en dezavantajlı kesiminde yer aldığı görülmektedir. Bu çaresizlik durumu kişinin devlet ve sosyal kurumların sunduğu hizmetler konusunda farkındalık düzeyinin düşük olmasına ve kamu hizmetlerine nasıl erişileceği yolunda eksik/yanlış bilgi sahibi olmasına neden olmaktadır. Böylelikle yoksul vatandaşlarımız hak ettikleri halde sosyal yardıma ulaşamamaktadır.

Yoksullukla etkin bir mücadele için fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın güçlendirilmesi ve bilgiye ve yardıma erişim fırsatlarının arttırılması gerekmektedir. Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından "Alo Sosyal Yardım Projesi" oluşturulmuştur.

Alo Sosyal Yardım Projesi ile SYDGM"nin yürütmüş olduğu yardım ve proje uygulamaları konusunda vatandaşlardan gelen soru, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve etkin bir danışmanlık-yönlendirme yapılarak sorununun çözülmesi için vatandaşların doğru bilgi donatılması sağlanacaktır.

Projenin 2009"un ilk aylarında hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Böylelikle sosyal yardım hizmetlerinin sunumunda halka yakınlık sağlanacak olup; hizmet kalitesi yükseltilecektir.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 35.168.110.128
Bugün Tekil : 38
Bugün Toplam : 53
Toplam Tekil : 236795
Şu An Bağlı :1