DUYURULAR :
UMUT ATÖLYESÝ

UMUT ATÖLYESÝ


2013 yýlý sonu itibariyle SODES kapsamýnda “ Umut Atölyesi ” projesi hayata geçirilmiþ olup toplam 128, 780 proje desteði alýnmýþtýr. Projemiz 2011 Yýlýnda" Mektuba Gizlenen Hayaller ", 2012 yýlýnda "Minik Kalplere Büyük Mutluluklar " isimli projelerimiz kapsamýnda Þeyhbayram Çok Amaçlý Sosyal Tesisinde oluþturduðumuz çocuk merkezindeki, sosyo-ekonomik yoksunluk içindeki öksüz ve yetim çocuklar öncelikli olmak üzere maddi imkanlarý olmayan çocuklara yönelik çalýþmalarýn devamý niteliðindedir. “ Umut Atölyesi ” isimli projemizle çocuk merkezimizde sadece çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleþtirilmeyecek olup çocuklarýn yaný sýra annelerine yönelik mesleki ve gelir getirici etkinlikler de gerçekleþtirilecektir. Projemizin temel amacý hem yetim ve öksüz çocuklara hem de çocuklarýn annelerine nitelikli hizmet vermek, sosyo-ekonomik durumlarýnýn oluþturmuþ olduðu olumsuz izleri silmek, toplumla kaynaþmýþ, kendilerine güvenen ve mutlu birer birey olmalarýný saðlamaktýr.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 3.227.233.78
Bugün Tekil : 1
Bugün Toplam : 8
Toplam Tekil : 198428
Şu An Bağlı :1