DUYURULAR :
2013 Yýlý Kömür Daðýtýmý

2013 Yýlýna Ait Kömür Daðýtýmý


Malatya Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý olarak Ýlimiz Merkez Mahalleleri ve Merkez Köylerinde ikamet eden sosyo-ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan vatandaþlarýmýza yönelik çeþitli türlerde ayni ve nakdi yardýmlarla birlikte proje destekleri verilmektedir. 2013 yýlýna ait ayni yardým kapsamýnda bulunan 10 bin ton kömürün Ýlimiz Merkez ve Merkez Köylerinde daðýtýmýnýn yapýlmasý planlanmaktadýr. Bu kapsamda 2013 yýlýna ait kömür daðýtýmýna 20.07.2013 tarihinde baþlanmýþtýr. Daðýtým iþlemi belirlenen takvim doðrultusunda yapýlmaktadýr. Eylül 2013’e kadar daðýtýmý planlanan kömürün % 80 ‘nin muhtaç vatandaþlarýmýza daðýtýlmasý hedeflenmektedir. Kömür yardýmlarý öncelikle Vakfýmýz Baþkanlýðýnda aktif sosyal yardým dosyasý bulunan ve 42 puan üzerinde dosya puaný bulunan vatandaþlara verilmektedir. Aile baþýna 40 torba ( 1 ton ) kömür verilmekte olup geçmiþ yýllarda olduðu gibi bu senede kömürler ücretsiz olarak vatandaþlarýmýzýn evlerine teslim edilmektedir.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 3.227.233.78
Bugün Tekil : 1
Bugün Toplam : 2
Toplam Tekil : 198428
Şu An Bağlı :1