DUYURULAR :
Vakfýmýz Ýftarda Ýhtiyaç Sahibi Aileler Ýle Birlikteydi.

Vakfýmýz Ýftar Yemeðinde Ýhtiyaç Sahibi Aileler Ýle Birlikteydi.


Malatya Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý olarak Ýlimiz Merkez Mahalleleri ile Merkez Köylerinde ikamet eden sosyo-ekonomik yoksunluk içerisindeki vatandaþlarýmýza çeþitli alanlarda ayni ve nakdi sosyal yardým hizmetleri ile proje destekleri vermekteyiz. Bu kapsamda Ýlimiz Melekbaba Mahallesinde yaþayan vatandaþlarýmýz ile Malatya Belediyemize ait semt konaðýndaki okuma salonuna devam eden çocuklarýmýza 11.08.2012 tarihinde iftar programý düzenledik. Bu iftar programýnda amacýmýz sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmayý, kardeþliði, milli birlik ve beraberlik duygusunu, barýþý, huzuru ve birlikte yaþama duygusunu teþvik etmektir. Düzenlemiþ olduðumuz iftar programýnýn bir benzerini de Ýlimize baðlý bir Merkez Köyde önümüzdeki hafta içerisinde yapacaðýz. Vakýf Müdürü Nebi TEPE Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý olarak Malatya Belediyesine, Okuma Salonuna katký saðlayan öðretmen ve sivil toplum kuruluþlarý ile tüm katýlýmcýlara teþekkürlerini iletti.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 3.227.233.78
Bugün Tekil : 1
Bugün Toplam : 19
Toplam Tekil : 198428
Şu An Bağlı :1