DUYURULAR :
Malatya Eðitim Bursu Projesi 11. Altýn Pusula Ödülleri töreninde jüri özel ödülüne layýk görüldü.

MALATYA EÐÝTÝM BURSU PROJESÝNE BÜYÜK ONUR…


Malatya Eðitim Bursu Projesi 11. Altýn Pusula Ödülleri töreninde jüri özel ödülüne layýk görüldü. Türkiye Halkla Ýliþkiler Derneði’nin organize ettiði ve büyük ilgi toplayan Altýn Pusula Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye Halkla Ýliþkiler Derneði (TÜHÝD) tarafýndan bu sene on birincisi gerçekleþtirilen Altýn Pusula Halkla Ýliþkiler Ödülleri’ni kazanan proje ve kuruluþlar, 26 Haziran Salý akþamý, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlýðý – Ýstanbul’da gerçekleþtirilen ödül töreninde açýklandý. Ödül töreni, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý - UNDP Mukim Temsilcisi ve Birleþmiþ Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Shahid Najam baþta olmak üzere, milletvekilleri, vali ve belediye baþkanlarý, jüri üyeleri, kamu ve özel sektör temsilcileri, halkla iliþkiler profesyonelleri, medya mensuplarý, akademisyenler ve genç iletiþimcilerin yoðun katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Malatya Eðitim Bursu Platformu adýna Altýn Pusula jüri özel ödülünü MÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yunus Akdaþ aldý 193 proje baþvurusu arasýnda MEBP’e Jüri Özel Ödülü Malatyalý Ýþadamlarý Derneði bünyesinde MÝAD Genel Sekreteri Ahmet Turan Koçer’in projelendirdiði Malatya Eðitim Bursu Projesi; Malatya Valiliði’nin baþkanlýðýnda oluþturulan bir platformla yürütülüyor. MÝAD Yüksek Ýstiþare Kurulu Baþkaný K. Naci Ekþi’nin MÝAD Yüksek Ýstiþare Kurulu adýna yürütücülüðünü üstlendiði Malatya Eðitim Bursu Projesiyle halen 1000’den fazla öðrenciye burs saðlanýyor. Malatya eðitim Bursu Projesinin hayata geçmesinde deðerli katkýlarý olan MÝAD Yüksek Ýstiþare Kurulu üyesi gazeteci Vahap Munyar ödül baþvurusu yapýlmasý fikri ile projeye destek vererek önemli katkýlar saðladý. Malatyalý üniversiteli öðrencilerin burs alabilmesi için baþlatýlan Malatya Eðitim Bursu Projesi Türkiye’de bir ilk olan özel yazýlýmý ile dünyanýn her yerinden isteyen baðýþçýnýn istediði öðrenciye sadece tek tuþla burs vermesini saðlýyor. 11. Altýn Pusula Halkla Ýliþkiler Ödülleri’ne 16 kategori ve 12 alt kategoride toplam 193 proje baþvuruda bulundu, 31 proje ödüllendirildi. Ayrýca bu sene ilk defa UNDP Özel Ödülü de programa dahil edildi ve UNDP sürdürülebilirlik kriterleri doðrultusunda iki proje ödüllendirildi.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 3.227.233.78
Bugün Tekil : 1
Bugün Toplam : 7
Toplam Tekil : 198428
Şu An Bağlı :1