DUYURULAR :
SYDV Başvuru İnceleme

       SYDV Başvuru İnceleme

       SYDV İnceleme:

       İnceleme, vakıflara yardım talebi için başvuranın, ekonomik ve sosyal durumunun aile ve çevresel tüm boyutlarıyla tespiti için ikamet adresine yapılan ziyaretlerdir.

      İnceleme, başvuru sahibinin ikametinde, vakfın sosyal yardım ve inceleme görevlileri tarafından yılda bir kez bizzat yapılır.

      İncelemenin süresi 1 yıldır. İnceleme, vakfa başvuru tarihi baz alınarak her yıl yenilenir.

    İnceleme, başvuru sahibinin ikametine düzenlenecek ziyaret ile gerçekleşir. İncelemelerde kişi onurunun incitilmemesine gerekli hassasiyet gösterilir.

      Gerekli görülen hallerde yapılan inceleme sadece düzenlenecek inceleme raporu ve eki hane ziyaret formu bilgileri ile sınırlı kalmayıp, elde edilen bilgilere ek olarak mahalle muhtarı, okul müdürü,öğretmen,cami görevlisi gibi kişilerden de yazılı görüş alınabilir.

       SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:

      Sosyal yardım ve İnceleme görevlisi, inceleme yapmak ve rapor düzenlemek üzere vakıflarda varsa sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog, halkla ilişkiler uzmanı, diğer yükseköğrenim mezunları vb. yoksa bu görevi bugüne kadar yerine getiren bilgi, birikimi olan vakıf çalışanı/çalışanları içerisinden görevlendirilecek kişilerdir.

      İnceleme, vakıf mütevelli heyeti tarafından görevlendirilen, sosyal yardım ve inceleme görevlileri dışında, kolluk kuvvetlerine (jandarma/polis gibi) yaptırılamaz. Özel durumlarda kolluk kuvvetlerinin, sosyal yardım ve inceleme görevlilerine refakat etmeleri sağlanır.

      Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri, inceleme esnasında başvuru sahibinden veya çevreden vakfa başvurusu olmayan muhtaç aile veya kişilerin varlığından haberdar olması durumunda, bu aile ve kişilerin vakfa başvurusu olup, olmadığına bakılmaksızın yerinde incelemelerini yaparak, vakıfta kayıt altına alınmalarının sağlanması ile yükümlüdürler.

       SYDV İnceleme Raporu :

      İnceleme raporu, sosyal yardım ve inceleme görevlisi tarafından vakfa yardım talebi için başvuran kişinin ikametgahına yapılan ziyaret ve bu ziyaret sonunda edinilen bilgi ve izlenimlerini içeren ve görevlinin kanaatini bildirdiği rapordur.

      Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisi, "Hane Ziyaret Bilgi Formunda " yer alan bilgiler ve yaptığı tespitler çerçevesinde oluşan görüş ve kanaatini, vakıf mütevelli heyetine sunmak üzere inceleme raporunu düzenler. Raporda, yardım başvurusuna ilişkin kanaatini ve başvuranın başvuruda belirlediği yardım türünün dışında ihtiyaç sahibi ise faydalandırılması öngörülen yardım türünü de belirtir.

     İnceleme Raporu ve Hane Ziyaret Bilgi Formu, sosyal yardım ve inceleme görevlisi tarafından imzalanır.

      SYDV Hane Ziyaret Bilgi Formu :

    Hane Ziyaret Bilgi Formu, SYDV inceleme raporunun eki olup, yerinde yapılan incelemede, sosyal yardım ve inceleme görevlisi tarafından yapılan gözlemler ve formda yer alan sorulara alınan cevaplar çerçevesinde doldurulan formdur.

    Bu form, inceleme esnasında görüşülen kişi/kişiler ile, sosyal yardım ve inceleme görevlisi tarafından imzalanır. Vakıf mütevelli heyetinin toplantı gündemine alınmak üzere vakfa teslim eder.

     SYDV İnceleme Raporunun Süresi:

     İnceleme raporunun geçerlilik süresi, başvuru tarihi baz alınarak 1 yıldır. Ancak, adres, medeni durum değişikliği veya vakıf mütevelli heyetince gerekli görülmesi halinde bu süre dolmadan, yeniden inceleme yapılır ve inceleme raporu ve eki SYDV Hane Ziyaret Bilgi Formu düzenlenir.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 35.168.110.128
Bugün Tekil : 39
Bugün Toplam : 78
Toplam Tekil : 236796
Şu An Bağlı :1