DUYURULAR :
Değerlendirme

Değerlendirme

Sosyal Güvenlik Sorgulaması:

Vakıflarca, başvuruda bulunanlardan sosyal güvenlik kurumlarına tabi olup, olmadıklarına dair belge istenmez. (Başvuru sahibinden vakıfça elektronik ortamda yapılan sorgulamaya herhangi bir itirazın olmaması halinde)

Başvuru sahibi, HER BAŞVURUSUNDA, (eşlerin her ikisinin de/ sağlık yardımlarına ilişkin başvurularda ise eşinin yanı sıra bakmakla yükümlü olan kişilerin de) vakıf personeli tarafından, internet üzerinden 3 sosyal güvenlik kurumunun aşağıdaki web adreslerinden SORGULANIR.

Bağ-Kur sorgulaması : bag-kur.gov.tr
SSK sorgulaması : ssk.gov.tr
Emekli Sandığı sorgulaması : emekli.gov.tr.

Sorgulamaya ilişkin bilgisayar çıktıları, sorgulamayı yapan vakıf görevlisi tarafından paraflanır. Başvuru Kayıt Formunun 8. bölümü / Başvuru Dilekçesinin 5. bölümü işaretlenir. Çıktılar dosyaya konulur.

2022 Sorgulaması: Sosyal güvenlik sorgulaması bölümünde yer alan 2022 sorgulaması, bu yasadan faydalananlar 3294 Sayılı Kanun kapsamında olduğundan sadece bilgi ve gelirlerinin belirlenmesi bakımından yapılır.

Yeşil Kart Sorgulaması:

Gerek sağlık yardımlarına yönelik yapılan başvuruların değerlendirilmesi, gerekse diğer yardım başvurularında bilgi edinilmesi bakımından, her başvuruda yeşil kart sorgulaması yapılır.

Yeşil kart sorgulamasının yapılabilmesi için, Sağlık Destek Yardımları Programı Uygulama Usul ve Esaslarının Tablo-4"de yeraldığı gibi Emekli Sandığının "Kamu Kurum ve Kuruluşları Reçete Kontrol Uygulamasına" yönelik kurulumun yapılmış olması gerekmektedir.

Bu çerçevede; yeşil kart sorgulaması http://www.emekli.gov.tr/html/hastane/Kurum.html adresinden "Kurum Uygulaması" bölümünden daha önce vakıflara bildirilmiş olan Kurum Sicili ve Şifresi girilerek ulaşılacak alandan "Şahıs Giriş/Düzeltme" menüsü seçilir. Başvuru sahibinin TC kimlik no"su girilir. Yeşil kartlı olması halinde ekranın sol alt köşesinde "KİŞİ YEŞİL KART SAHİBİDİR" ifadesi belirir. Bu ifadenin belirmemesi halinde kişinin yeşil kartlı olmadığı anlaşılır.

Yapılan görsel sorgulama sonucunda, Başvuru Kayıt Formunun 9. bölümü / Başvuru Dilekçesinin 6. bölümü işaretlenir.

Bakmakla Yükümlü Olanların Sorgulaması;

Bakmakla yükümlü olanların sorgulaması, SADECE "SAĞLIK YARDIMLARI" başvuruları için yapılır.

Bakmakla yükümlülerin tespiti, vukuatlı nüfus kayıt örneğinden yapılır. Vakıfça, nüfus idaresinden, başvuru sahibinin vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. (Eş-anne-baba-reşit çocuklar) 31.01.2005/1 sayılı Sağlık Destek Yardımları Programı Uygulama Esaslarına göre sorgulamaları yapılır ve yardım başvurularında söz konusu esaslar uygulanır.

Bakmakla yükümlü olanların sorgulamalarının yapılması durumunda, başvuru kayıt formunun 10. bölümü/ başvuru dilekçesinin 7. bölümü işaretlenir.

572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, özürlünün kendisi veya bakmakla yükümlü olan kişinin sosyal güvenlik kurumuna tabi olduğunun tespiti halinde, sosyal güvenlik kurumundan ihtiyacı olan araç-gereç bedelini karşılamadığına dair/karşıladığı kısmı gösterir belge getirmesi istenir.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 35.168.110.128
Bugün Tekil : 39
Bugün Toplam : 64
Toplam Tekil : 236796
Şu An Bağlı :2